web.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

"Давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч нь зохиомлоор тухайн бараа, бүтээгдэхүүний хомсдол бий болгох, тэдгээрийн үйлдвэрлэл, борлуулалтыг зогсоох, хэмжээг хязгаарлахыг хориглоно" гэж заасан байна