web.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРААС 12 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР COVID-19 ЦАР ТАХЛЫН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 12 цагийн байдлаар 5 дүүргийн нутагт дэвсэрт байрлах зах, сүлжээ дэлгүүрүүдэд мөн Орхон, Өвөрхангай, Дархан-Уул аймгуудад хяналт шалгалт хийж байна.