Мэдээ

Төрийн байгууллагатай холбоотой тулгарч буй хүндрэл, оновчгүй зохицуулалт зэрэг шийдвэрлэвэл зохих асуудлын талаар бизнес эрхлэгчдээс санал авч байна

ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан: Төрийн байгууллага, төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудтай уулзаж ‘Шүүр ажиллагаа’-ны хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын талаар танилцуулав